Hamar , Holsetgata 127

Eldre enebolig i et attraktivt boligområde sentralt i Hamar. Hyggelig, opparbeidet hage. 1 Garasjeplass.

3 690 000

 • Prisantydning:

  3 690 000,-

 • Totalpris:

  3 798 672

Beregnet totalkostnad: 3 690 000,- (Prisantydning) Omkostninger 202,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 92 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 690 000,-)) 15 050,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 108 672,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 798 672,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Enebolig

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  96 m²

 • Bruksareal:

  119 m²

 • Soverom:

  2

 • Byggeår:

  1965

 • Gårdsnummer:

  1

 • Bruksnummer:

  3369

 • Energimerking:

  F

 • Finnkode:

  316829869

 • Sist endret:

  03.10.2023 11:07

NABOLAGSPROFIL FOR BYDEL

 • 91%

  eier sin egen bolig

 • 78%

  av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

 • 63%

  har bolig på over 120 kvm

 • 98%

  av boligene er eldre enn 20 år

 • 29%

  er barnefamilier

SE MER DETALJERT STATISTIKK
LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Beskrivelse

Her kan du starte drømmene og planleggingen av din renovering! Dette er en eldre enebolig som har et gjennomgående behov for modernisering, men som er et godt utgangspunkt med en sentral og attraktiv beliggenhet i Hamar. På hovedplan er det i dag vindfang, gang, kjøkken, spisestue, stue, bad, 2 soverom og trappegang. I kjelleren er det et rom som benyttes som vaskerom, 2 boder og kryprom.
Hyggelig og pent opparbeidet hage.
1 garasjeplass medfølger.

I Hamar har du alt fra kjøpesentre, svømmehaller/ treningssenter, barnehage/skole, togstaston/busstasjon, restauranter og myldrende strandliv. På Hamar finner du også Skibladner brygga, Koigen, Ridehusstranda og Odden som byr på flotte bade og turmuligheter

Innhold

1.etasje: Vindfang, gang, stue, spisestue, kjøkken, 2 soverom, bad og trapperom.
Kjeller: Vaskerom, 2 boder og kryperom.
- Veranda med utgang fra stue.
- Det medfølger 1 garasjeplass.

Standard

Boligen er fra 1965. Normal standard og planløsning.
Oppvarming består av vedfyring og strøm.
Ventilasjon består av naturlig og mekanisk ventilasjon.
El-anlegg med skrusikringer og automatsikringer. I hovedsak
åpent ledningsnett.

Standard/ vedlikehold:
Normal standard på bygget ut ifra alder/ konstruksjoner.
Bygningen fremstår vedlikeholdt både utvendig og innvendig, men
har bygningsdeler som har utlevd eller tilnærmet utlevd sin levetid.
Kostnader til fornyelser må påregnes. Kostnader til løpende
vedlikehold må påregnes. Bygningens alder tilsier at det ved en ombygging/oppussing vil
kunne avdekkes feil/mangler utover det beskrevne i rapporten.

Tilbygg/ modernisering:
- 1996 - Modernisering Renoverte badet. Utført av firma.
Byttet vinduer i spisestue og bad. Utført av firma.
- 2015 - Modernisering Skiftet vannledning og avløpsrør fra gata
inn til huset. Utført av firma. Oppgraderte dreneringen/fuktsikring. Utført av firma.
Bygget ny terrasse. Utført av firma.
- 2016 Modernisering Byttet taktekking, pipebeslag, takrenner og
nedløp. Utført av firma.

Beliggenhet

Det er kort veg til Hamar sentrum med ulike resturanter, butikker, togstasjon
og flotte rekreasjonsmuligheter langs Mjøsa. Skal du ut å fly tar det ca. 1 time med bil til Avinor Gardermoen. Litt utenfor Hamar sentrum ligger Domkirkeodden med de kjente domkirkeruinene og naturskjønne turområder. Hamar har også Ankerskogen svømmehall som er med ulike type svømmebasseng, spa, treningssenter og rehabilitering.

Løpende kostnader

Det må påregnes kostnader til utvendigforsikring, innboforsikring, kommunale avgifter, eiendomsskatt, vedlikehold/ modernisering, strøm, kabel-tv, internett etc. Dette vil kunne variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler, kanalvalg, hastighet på bredånd etc.

Forsikring

If Polisenummer: 5059879

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrad 3, store eller alvorlige avvik:
- Utvendig> Vinduer:
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
Det er avvik: Omramming rundt vinduer er ført ned på
beslag/vannbrett, risiko for fuktopptrekk.
Det registreres råteskader i omramming ned mot
vannbrett. Vannbrett mangler beslag.
Lav høyde mellom terreng og kjellervinduer.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000.

- Våtrom> Generell> Vaskerom:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Det kan ikke konstanteres bruk av membran på
våtrommet. Eventuell membran har oppnådd forventet brukstid.
Eventuell membran er ikke tilkoblet sluk på en
fagmessig måte. Uegnede overflater i våtsone.
Misfarginger i taket. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000.

- Våtrom> Generell> Bad:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk
etter dagens krav. Membran/tettesjikt har oppnådd forventet brukstid.
Sprekker i fliser. Det er ikke spalte i terskel på dusj slik at evt.
lekkasjevann vil renne ut av våtrommet i stedet for
ned i sluk. Gulvet har motfall.
Sprekker/riss i silikonfuger.
Vindu er plassert i våtsone, men er beskyttet mot
direkte vannsprut. Riss i servant.
Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000.

- Tekniske installasjoner> Elektrisk anlegg:
El-anlegg med skru- og automatsikringer.
Sikringsskapet er plassert på vaskerom. Inntak med
skrusikringer. I hovedsak åpent ledningsnett.
Punkt nummer 1-7 er besvart av eier og er ikke
takstingeniørens vurdering.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000.

Konstruksjoner som ikke er undersøkt:
- Våtrom> Tilliggende konstruksjoner våtrom> vaskerom:
Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk
mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone
Vegger er oppført i mur.

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrad 2, avvik som kan kreve tiltak:
- Utvendig> Taktekking:
Det er avvik: Taktekking er delvis mosegrodd, anbefales fjernet
fordi det forkorter levetiden til tekkingen.

- Utvendig> Nedløp og beslag:
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra
taknedløp ved grunnmur.
Takvannet ledes ikke vekk fra bygningen. Dette
påfører konstruksjonene (ringmur, grunnmur,
drenering og fuktsikring) unødvendig høy
fuktbelastning.

- Utvendig> Veggkonstruksjon:
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning
mot grunnmur. Tilstand på utvendig kledning øker risikoen for evt.
råteskader inne i yttervegg.

- Utvendig> Takkonstruksjon/ Loft:
Det er avvik: Fuktmerker/misfarginger er registrert på undertak og
konstruksjon ved gjennomføringer. Det er usikkert om
fuktmerker/misfarginer skyldes eldre eller nyere
vanngjennomtrengning. Merker var tørre på
befaringen.

- Utvendig> Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Spredte råteskader i treverket.
Konstruksjoner som er værutsatt og uten tak, vil alltid
ha ekstra vedlikeholdsbehov.
Dagens krav til høyde på rekkverk er 100 cm, rekkverk
er lavere. Konstruksjoner over 50 cm over bakken regnes i de
fleste tilfeller med i bebygd areal på eiendommen,
ukjent om dette er søkt om.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000.

- Innvendig> Overflater:
Det er påvist heksesot/ støvkondens på overflater.

- Innvendig> Etasjeskille/ gulv mot grunn:
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor
en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med
bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele
rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.
Bjelkelag over krypekjeller/blindkjeller er en typisk
risikokonstruksjon, det vil si en konstruksjon som
erfaringsmessig har høy skadefrekvens.

- Innvendig> Radon: Radonmålinger er ikke foretatt heller ikke andre tiltak
mot radon, eiendommen ligger i et område som i
NGU Radon aktsomhetskart er definert med "usikker"
aktsomhetsgrad.

- Innvendig: Pipe og ildsted:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert
på pipe. Tapet på brannmur.

- Innvendig> Rom under terreng:
Det er påvist indikasjoner på noe
fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i
trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke
foretatt hulltaking
Enkelte sprekker i betonggulv.
Malingsflass på vegg, dette indikerer fuktvandring i
vegger.

- Innvendig> Krypkjeller: Det er stedvis påvist fuktnivå som tilsier
at konstruksjonen kan ha fuktskader. Krypekjeller/blindkjeller er en risikokonstruksjon, det
vil si en konstruksjon som erfaringsmessig har høy
skadefrekvens.
Utvendig terreng ligger høyere enn krypekjeller, dette
gir økt risiko for fuktinnsig.
Det ligger organiske materialer direkte mot grunn som
anbefales fjernet da dette gir sopp/råteskader.
Grunnen er ikke tildekket med plast/dampsperre.
Dette har føre til avdunsting fra grunnen som går opp
i trebjelkelag.

- Innvendig> Innvendige trapper:
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav
til rekkverk i trapper.
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til
rekkverk i trapper.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn
dagens forskriftskrav.

- Innvendig> Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak
på enkelte dører.

- Kjøkken> Overflater og innredning> Kjøkken:
Det er avvik: Det er ikke montert dampsikring på undersiden av benkeplate over oppvaskmaskin.
dette har ført til svellinger/ skader i benkeplate over oppvaskmaskin.

- Tekniske installasjoner > vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert
på innvendige vannledninger.

- Tekniske installasjoner> Avløpsrør:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert
på innvendige avløpsledninger.

- Tekniske installasjoner> Varmtvannstank:
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av
varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller
annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
Det er innført krav om at varmtvannsberedere med
effekt over 1500 watt ikke skal være tilkoblet med
vanlig stikkontakt, men være såkalt fast tilkoblet.
Kravet ble opprinnelig innført i 2010 og gjaldt da
varmtvannsberedere med effekt over 2000 watt, men
ble endret til 1500 watt i 2014. Kravene til fast
tilkobling av varmtvannsberedere fremgår av NEK 400.

- Tomteforhold> Terrengforhold:
Det er påvist dårlig eller flatt fall inn mot grunnmur og
muligheter for større vannansamlinger.

Opplysninger er hentet fra tilstandsrapport, utført av Vegar Lundhaug, datert 24.08.2023.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
- Pkt. 4. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Ja, kun faglært.
Firmanavn: Hanstad og Frenning.
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Byttet vann og avløp i gate og inn til huset etter pålegg fra kommunen.
- Pkt. 5. Kjenner du til om det er/ har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/ kjeller? Ja, det er senere foretatt drenering.
- Pkt. 6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f. eks dårlig trekk, sprekker,
pålegg etter tilsyn, fyringsforbud eller lignende? Nei. Nytt tak og pipe i 2016.
- Pkt. 12. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, kun faglært. Firmanavn: GI Bygg og Adolfsen.
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Ny terrasse Adolfsen 1915. Takskier garasje GL Bygg 2021.
- Pkt. 14. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank,
sentralfyr, ventilasjon)? Ja. Obligatorisk.
- Pkt. 25. Kjenner du til andre forhold av betydning som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare,
tinglyste forhold eller private avtaler)? Nabohuset har tinglyst bruksrett til en garasjeplass.

Boligens areal

Primærrom: 96 kvm, Bruksareal: 119 kvm

U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 37 m².
Primærrom: 14 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Vaskerom.

1. etasje:
Bruksareal: 82 m².
Primærrom: 82 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Vindfang, gang, kjøkken, stue, spisestue, bad, 2 soverom og trapperom.

Opprinnelig disp.rom er endret til vaskerom. Dette er ikke omsøkt i kommunen og et avvik fra de godkjente tegningene.
Bruksendring fra tilleggsdel (eks bod, disp.rom) til hoveddel (eks bad, soverom, stue etc) var meldepliktig jmf Plan og
bygningsloven før 2008. Etter 2008 ble meldeplikten endret til søknadspliktig. Bruksendringer fra tilleggsdel til hoveddel
gjennomført etter 2008 er derfor søknadspliktig.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Se kart.
Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 614 kvm, Eierform: Eiet tomt
Hyggelig og skjermet hage hvor tomten er flat/ skrånende og opparbeidet med plen og beplantning.
Gruset gårdsplass.

Garasje / Parkering

Det følger 1 garasjeplass i dobbelgarasje. Nabohuset har tinglyst bruksrett til en garasjeplass.
Øvrig parkering i gårdsplass.

Byggemåte

Enkel bygningsbeskrivelse:
Støpt grunnmur og ringmur. Støpt gulv på grunn i kjeller.
Krypkjeller på ca halve huset. Trebjelkelag i etasjeskille.
Yttervegger oppført i trekonstruksjoner kledd med liggende
panel. Saltakkonstruksjon tekket med betongtakstein. Kaldt
loft. Utvendige beslag, renner og nedløp i metall.

Bebyggelse: Bolig med primærareal på 96 m² over 1 plan og kjeller.
Terrasse sørvest.
Garasje med 1 biloppstillingsplass.
Eier halve garasjen. Den andre delen eies av nabo.

Innvendige overflater:
Innvendige overflater på himlinger er i hovedsak
preget av: Malte glatte flater.
Innvendige overflater på vegger er hovedsakelig
preget av: Panel. Malt strie. Tapet. Tregulv.
Innvendige overflater på gulv er hovedsakelig
preget av: Parkett. Laminat. Gulvbelegg. Fliser.
Betonggulv.
Etasjeskiller i trekonstruksjoner. Støpt gulv på
grunn i kjeller/underetasje.
Pipe i teglstein. Peisovn er montert. Sotluker er
plassert i kjeller.
Peisovn montert i 1997.
Trapp av treverk.
Profilerte dører. Glatte dører.

Bad: Badet ble bygget i 1996.
Fliser på veggerog gulv. Himlingspalter i taket.
Gulvvarme. Baderomsinnredning med profilerte
fronter,heldekkende servant med 1-greps
servantarmatur. Speil på vegg over servant med
tilhørende belysning.
Gulvmontert toalett. Dusjhjørne med vegger,
dører og skinne på gulvet. Mekanisk avtrekk.
Tilluft via spalte under dørblad.
Fliser på vegg. Himlingsplater i taket.

Vaskerom:
Fliser på gulv. Panel på vegger og i taket.
Opplegg for vaskemaskin. Støpejernssluk. Servant
med 2-greps servantarmatur.
Panelovn. Naturlig avvtrekk.

Kjøkken:
Kjøkkeninnredning med laminerte skrog,
profilerte fronter og laminert benkeplate med
kjøkkenkum. Laminatplater og belysning over
benkeplate. Plass til frittstående komfyr,
oppvaskmaskin og kjøleskap.
Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Tekniske installasjoner:
- Synlige vannrør i: Kobber/metall. Innvendig
hovedstoppekran og vannmåler er plassert på vaskerom.
- Synlige avløpsrør i: Plast.
- Ventilasjonen består av mekanisk og naturlig
avtrekk. Frisk tilluft blir tilført gjennom ventil i
yttervegg, ventiler i vindu eller gjennom aktiv
lufting med vinduer. Brukt luft trekkes ut av
mekanisk avtrekk eller naturlig oppdrift.
- Varmtvannsbereder på ca. 120 liter fra 1990 er
plassert i kjøkkenbenk.
Eiers opplysning: ventil er akkurat byttet.
- El-anlegg med skru- og automatsikringer.
Sikringsskapet er plassert på vaskerom. Inntak
med skrusikringer. I hovedsak åpent ledningsnett.
FG-godkjente alarmanlegg for boliger med
røykdeteksjon. Anlegget krever videreføring av abonnement.

Opplysninger er hentet fra tilstandsrapport, utført av Vegar Lundhaug, datert 24.08.23.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Barnehage / skole i området

For spørsmål vedrørende barnehage/ skolekrets, ta kontakt med Hamar kommune.

Oppvarming

Oppvarming består av strøm og vedyfring.
I hovedsak ved hjelp av panelovner, ildsted og varme i gulv på bad.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 17 448 pr. år Det er innstallert vannmåler i boligen. De kommunale avgiftene vil variere etter forbruk. Eiendomsskatten er inkludert i de kommunale avgiftene og utgjør pt. 8096,-. For spørsmål vedrørende satser, ta kontakt med megler eller Ringsaker kommune.

Eiendomsskatt

Det er i Hamar kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør 4 promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 801 594 pr. 31.12.21 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 885 738 pr. 31.12.21 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen  er regulert til KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 - 2030 (deler av planområdet erstattes av ny sentrumsplan)
Arealbruk Boligbebyggelse,Nåværende
KPHensynsonenavn H410_
KPInfrastruktur Krav vedrørende infrastruktur
KPHensynsonenavn H330_
KPFare Radon.
KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER INNENFOR BYVEKSTGRENSEN
(deler av planområdet erstattes av ny sentrumsplan).

Selv om eiendommen ligger innenfor plangrensen for Kommunedelplan for kulturminner og
kulturmiljøer innenfor byvekstgrensen, så ligger ikke eiendommen innenfor hensynssoner eller
bestemmelsesområder i selve planen.

For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Det er registrert følgende servitutter/heftelser som følger eiendommen:
- Rettigheter iflg. skjøte, dagboknr. 102876-1, tinglyst 07.07.1964.
Bestemmelse om bebyggelse, bestemmelse om vann/ kloakkledn.
Med flere bestemmelser.

- Best. om garasje/ parkering, dagboknr. 7058-1, tinglyst 26.06.1995.
Bnr. 5771 disponerer 1 garasjeplass i delt dobbelgarasje.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Hamar kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 92 20 22 73 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale. Budgiver oppfordres til å sette ønsket tidspunkt for overtagelse i sitt budskjema.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Holsetgata 127, 2318, Hamar, Gnr. 1 bnr. 3369 i Hamar kommune

Oppdragsnummer

95-23-0047

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Partners Eiendomsmegling Hamar sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.