ROLLSLØKKA , Syver Andersens gate 2

Stor enebolig med 3 soverom på Hamar med sentral beliggenhet. Garasje med loftsrom. Barnevennlig og flotte turområder.

5 900 000

 • Prisantydning:

  5 900 000,-

 • Totalpris:

  6 063 522

Beregnet totalkostnad: 5 900 000,- (Prisantydning) Omkostninger 147 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 900 000,-)) 202,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 14 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 163 522,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 6 063 522,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Enebolig

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  212 m²

 • Bruksareal:

  235 m²

 • Soverom:

  3

 • Byggeår:

  1951

 • Gårdsnummer:

  1

 • Bruksnummer:

  2460

 • Energimerking:

  F

 • Finnkode:

  293492046

 • Sist endret:

  07.08.2023 13:46

NABOLAGSPROFIL FOR BYDEL

 • 65%

  eier sin egen bolig

 • 81%

  av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

 • 35%

  har bolig på over 120 kvm

 • 77%

  av boligene er eldre enn 20 år

 • 25%

  er barnefamilier

SE MER DETALJERT STATISTIKK
LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Beskrivelse

Her har vi gleden av å presentere en flott beliggende enebolig med sentral beliggenhet på Rollsløkka i Hamar. Eneboligen ligger fint til med flat/skrånende tomt som er pent opparbeidet med plen, prydbusker og beplantning. Det er belegnningsstein i gårdsplassen. Boligen har eldre standard, men er godt vedlikeholdt og et fint utgangspunkt for deg med ståpå vilje som ønsker å skape drømmehjemmet for deg og familien. Her har du muligheten til å sette ditt eget preg på en bolig med allerede fine kvaliteter. Boligen går over to etasjer hvor du på hovedplan har et romslig kjøkken, spisestue i tilknytning kjøkkenet, dagligstue, toalett og ett soverom. I 2. etasje er det to romslige soverom og et bad med innbygget badekar, dusjnise og baderomsinnredning. Det er i tillegg kjeller med bla. hobbyrom, vaskerom, kjellerstue og boder. Her er det med andre ord plass til både store og små.

Innhold

Bolig over 2 plan pluss kjeller som inneholder:
Kjeller: Vindfang, hobbyrom, hall m/trapp, kjellerstue, vaskerom og 2 boder.
1. etasje: Vindfang, soverom, hall m/trapp, toalettrom, kjøkken, stue, spisestue og gang.
2. etasje: Gang, bad og 2 soverom.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på populære Rollsløkka med meget kort veg til alle fasiliteter. Tiger`n ligger et "steinkast"
unna. Dette friområdet benyttes av store og små, både sommer og vinter. Her har du også kort vei til barnehage, barneskole og
undomsskole. Området rundt boligen må betegnes som svært barnevennlig samtidig som det er sentralt med kun 1 km til Hamar Bysentrum.
Gangavstand til dagligvarebutikk og bussholdeplass. Fine turområder i nærområdet. Denne eiendommen bør sees!

Løpende kostnader

Det må påregnes kostnader til utvendigforsikring, innboforsikring, kommunale avgifter, eiendomsskatt, vedlikehold, strøm, kabel-tv, internett etc. Dette vil kunne variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler, kanalvalg, hastighet på bredånd etc.

Forsikring

Fremtind Polisenummer: 2044331

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstand 3, store eller alvorlige avvik:
- Innvendig > Etasjeskille/ gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en
lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik. Etasjeskiller gynger/fremstår myk i deler av 2.et.
Sannsynligvis grunnet stort spenn.

- Innvendig > Rom under terreng: Det er påvist fuktighet i oppforet tregulv i
underetg/kjeller, og det er derfor ikke foretatt hulltaking. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Målt skadelig fuktnivå i oppforet gulv. Plast i
yttervegger mot terreng, dette er ikke i henhold til dagens anbefaling pga. stor risiko for skader.
Saltutslag på vegg, dette indikerer  fuktvandring i vegger. Det bemerkes at utforede yttervegger og
oppforede gulv under utvendig terrengnivå er et kritisk punkt med tanke på fukt/kondensskader og har ofte
skjulte feil og skader. Denne konstruksjonen blir derfor kalt en risikokonstruksjon. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000.

- Innvendig> innvendige trapper:
Det er liten frihøyde i trappeløp. Det er ikke montert rekkverk.
Det er avvik: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens
forskriftskrav til rekkverk i trapper. Trapp knirker. Rekkverket er slarkete. Kostnadsestimat: Under 10 000.

- Våtrom> generell> bad:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk
etter dagens krav. Topp slukrist i dusjnisje ligger ca 20 mm høyere enn
topp flis på gulvet foran terskel. (Sluk er høyeste punkt.) Sluk og området under badekar er ikke tilgjengelig.
Rengjøring og kontroll av sluk er umulig. Ev. lekkasjevann ledes ikke til sluk. Bom og sprekker i gulvfliser.
Ingen tegn til membran på gulv og vegger. (Ev. membran har oppbrukt eller tilnærmet oppbrukt brukstiden)
Skråtak over badekar er ikke fuktsikret. Uegnede materialer i våtsoner.(toppen av dusjvegger, panel over badekar)
Misfarginger i servantskap. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

- Våtrom> Tilliggende konstruksjoner våtrom> vsdkrtom: Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det
påvist indikasjoner på fuktskader. Fuktsøk med indikator på gulv ved vanninntaket viser unormale verdier.
Skadelig fuktnivå er registrert i oppforet gulv. Se punkt rom under terreng.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000.

- Tomteforhold> Forstøtningsmurer: Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i
muren. Støttemur ifm kjellernedgang har sprekk og noe skjevheter.
Støttemur mot nabo har store skjevheter. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000.

Konstruksjoner som ikke er undersøkt:
- Utvendig> Takkonstruksjon/ Loft - 2: Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen
mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.

- Tomteforhold> Utvendige vann- og avløpsledninger:
Ukjent type og alder på avløpsrør. Ukjent type og alder på vannledning.
Boligens vann- og avløpssystem er tilkoblet det kommunale anlegget.

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrad 2, avvik som kan kreve tiltak:
- Utvendig> Taktekking: Det er påvist bulker i enkelte metallplater på taktekking.
Taktekking er delvis mosegrodd, anbefales fjernet fordi det forkorter levetiden til tekkingen.
Utettheter i oppkant/overgang mellom tekking og yttervegg.

- Utvendig > Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket,
men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

- Utvendig > Veggkonstruksjon:
Det er avvik: Halvparten av forventet brukstid er oppnådd eller nært forestående på kledning.
Det er liten lufting ift. dagens anbefalte løsning, men ikke dårligere enn standarden fra byggeåret.
Blemmer i maling. Kledning bærer stedvis preg av elde og slitasje. Småsprekker nederst på kledning er registrert.
Eldre trevegger kan ha skjulte skader, spesielt over grunnmuren og rundt vinduer/dører/gjennomføringer.

- Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Tilgjengelige deler av konstruksjonen er delvis
inspisert fra luke og lyst med lommelykt. Skråhimling har begrenset/ikke lufting, noe som kan gi kondens
og fuktskader. Misfarging på undertak. (mulig sopp/mugg) Ujevn isolering mot underliggende etasje. Store
hauger med isolasjon på deler av loftet. Kledning og noe isolasjon mangler på det ene kneloftet.

- Utvendig > vinduer: Det er avvik: Lav høyde mellom terreng og kjellervinduer.
Innvendig misfarging på enkelte vinduer. Omramming vindu er ført ned på vennbrett, risiko for
fuktopptrekk. Vannbrett er ikke beslått.

- Utvendig> dører:
Det er påvist andre avvik: Kloremerker på innsiden av balkongdør.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav
til rekkverkshøyder. Konstruksjon fundamentert direkte på terreng vil normalt bevege seg som følge av
setninger i grunnen og tele. Verandaer/terrasser som er værutsatt og uten tak, vil alltid ha ekstra vedlikeholdsbehov.
Skjevheter er registrert. Sprekker i betongdekke.

- Innvendig> Radon: Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område
som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad.

- Innvendig > Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Det er påvist sprekker og/eller
riss i pipe. Rennemerker fra sotluke. Rennemerker på pipe på loft. Riss/sprekk ved sotluke i kjeller.

- Våtrom > Overflater gulv > vaskerom: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav
i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til
gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Krav til fall (høydeforskjell)
er ikke oppfylt, men det er fall til sluk. Gulvbelegget har ikke oppbrett på alle kanter. Dette
øker risikoen for at fukt finner veien ned i underliggende konstruksjon. Belegget mangler
understøttelse ved siden av vanninntaket. Dette øker risikoen for å punktere belegget.

- Våtrom> Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom: Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt
rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. Det er rundt sluk påvist
en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring. Mer enn halvparten av forventet
brukstid er oppbrukt på membranløsningen. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000.

- Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom:
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Avtrekksviften er av eldre dato
og har begrenset effekt.

- Kjøkken> Overflater og innredning> Kjøkken: Det er avvik: Løse og sprukkede fliser på benkeplate.
Benkeplate er ikke festet alle steder. Sprekk mellom silikonfuge og benkeplate.

- Spesialrom> Overflater og konstruksjon> Toalettrom:
Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
Lufteventil er demontert og hullet er tettet med skumplast. Gulvfliser har sprekker og flere fliser er løse.

- Tekniske installasjoner > Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på innvendige vannledninger. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer
på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Det er montert ei
tvinge eller liknende på den opprinnelige stoppekranen. Ukjent hvor denne er montert.
Rust på opprinnelig stoppekran.

- Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
Halvparten av forventet brukstid er oppnådd på avløpsrør i soil/støpejern. Eldre jernrør
kan være utsatt for rust/groing og gi redusert gjennomstrømning/risiko for lekkasjer.
Alder er normalt i seg selv en vurderingskriterier hva angår slitasjegrad.

- Tekniske installasjoner > Varmesentral: Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral
er oppbrukt.

- Tekniske installasjoner> Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av
varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

- Tomteforhold> Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering
er overskredet. Halvparten av forventet brukstid eller mere på drenering er oppnådd.
Det gjøres oppmerksom på at etablering eller utbedring av fuktsikring ikke automatisk
gjør at fukt forsvinner da det må påregnes kapillærsug fra grunnen.

- Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Det er registrert skråriss som er symptom på setninger.
Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk.

- Tomteforhold > Terrengforhold: Det er avvik: Stedvis fall på terreng mot bygning, dette er avvik fra
dagens krav. Anbefalt fall på terreng er 1:50, 3 m fra fundamentene. (Det vil si jevnt fall på minimum 60
mm, 3 m fra fundamentene). Blomsterbed langs grunnmuren. Dette utsetter konstruksjonene for
unødvendig høy fuktbelastning.

Opplysninger er hentet fra vedlagte tilstandsrapport, utført av Vegar Lundhaug, datert 13.02.23.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
- Pkt. 3. Kjenner du til o,m det er/ har vært feil på vann/avløp, herunder rørbrudd, tilbakeslag, tett sluk eller lignende?
Ja, tilbakeslag i julen 2022. Fikset av rørlegger.

Selgers egenerklæringsskjema, datert 30.01.2023, følger vedlagt salgsoppgaven.

Boligens areal

Primærrom: 212 kvm, Bruksareal: 235 kvm

U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 84 m².
Primærrom: 61 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Vindfang, hobbyrom, hall m/trapp, kjellerstue og vaskerom.

1. etasje:
Bruksareal: 97 m².
Primærrom: 97 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Vindfang, soverom, hall m/trapp, toalettrom, kjøkken, stue, spisestue og gang.

2. etasje:
Bruksareal: 54 m².
Primærrom: 54 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang, bad og 2 soverom. 

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Se kart.
Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 630 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Garasje med plass til 1 bil.
Det er loftsrom over garasjen.

Byggemåte

Enkel bygningsbeskrivelse:
Grunnmur av betong og murte lettklinkerblokker. Yttervegger oppført i trekonstruksjoner kledd med stående panel. Støpt
gulv på grunn i kjeller. Trebjelkelag i etasjeskille. Saltakkonstruksjon tekket med rue metallplater. Kaldt loft kombinert med
skråhimling og kneloft. Utvendige beslag, renner og nedløp i metall. Trevinduer med isolerglass.

Bebyggelsen:
Bolig med primærareal på 216 m² over 2 etasje med kjeller.
Overbygget terrasse mot sørøst.
Garasje med 1 biloppstillingsplass og lageringsplass på loftet.

Standard:
Boligen er fra 1951.
Normal standard og god planløsning.
Oppvarming består av vedfyring og strøm. Se boligens
energiattest. Ventilasjon består av naturlig og mekanisk ventilasjon.
El-anlegg med automatsikringer. I hovedsak åpent
ledningsnett.

Innvendige overflater på gulv er hovedsakelig preget av: Parkett, laminat, heltregulv og betonggulv.
Innvendige overflater på vegger er hovedsakelig preget av: Panel, malt strie og mur/puss.
Innvendige overflater på himlinger er i hovedsak preget av: Panel.
Etasjeskiller i trekonstruksjoner.
Betonggulv på grunn i kjeller. Oppforet gulv i deler av kjeller.
Pipe i teglstein. Åpen peis i kjellerstue. Elementpeis med innsats i stue. Peisovn i
spisestue. Sotluke er plassert i bod i kjeller. Trapper av treverk mellom etasjene.
Profilerte tredører. Noe varierende alder og utførelse.

Vaskerom: Eldre våtrom. Malt mur/betong og panel på vegg. Panel i himling. Gulvbelegg.
Eldre støpejernsluk. Benkeplate i laminat med plass for tørketrommel under. Opplegg for vaskemaskin. Vaskekum
montert direkte på vegg. Eldre mekanisk avtrekk.

Bad: Eldre våtrom.Fliser og malt strie på vegger. Fliser på gulv. Panel
i taket. Skråtak på deler av rommet. Baderomsinnredning med slette fronter.
Heldekkende servant med 1-greps servantarmatur.Speil på vegg over servant.
Innbygget badekar. Dusjnisje med vegger og forheng.
Fliser og malt strie på vegger. Panel i himling. Skråtak på ca halv badet.
Fliser på gulv. Gulvvarme.

Kjøkken:
Kjøkkeninnredning med laminerte skrog, profilerte fronter og laminert benkeplate med
kjøkkenkum. 1-greps kjøkkenarmatur. Benkeplate er flislagt rundt komfyr. Flislagt og belysning over
benkeplate. Plass til frittstående komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap.
Kjøkkenventilator er montert over komfyr.

Toalettrom med fliser på gulv, fliser og malt strie på vegger og panel i himling. Gulvmontert toalett.
Servant. Hånddusj. Stråleovn på vegg. Naturlig avtrekk.

Tekniske installasjoner:
- Synlige vannrør i: Kobber/metall. Innvendig hovedstoppekran og vannmåler er plassert på vaskerom.
- Synlige avløpsrør i: Plast. Soil/støpejern.
- Ventilasjonen består av mekanisk og naturlig avtrekk. Frisk tilluft blir tilført gjennom ventil i
yttervegg, ventiler i vindu eller gjennom aktiv lufting med vinduer. Brukt luft trekkes ut av
mekanisk avtrekk eller naturlig oppdrift.
- Luft til luft varmepumpe.
- Varmtvannsbereder på 198 liter fra 2012 er plassert på vaskerom.
- El-anlegg med automatsikringer. I hovedsak åpent ledningsnett. Sikringsskapet er plassert på vegg i
trapp opp til 2.et.
- FG-godkjente alarmanlegg for boliger med røykdeteksjon. Alarmanlegget krever
abonnement.

Opplysninger er hentet fra tilstandsrapport, utført av Vegar Lundhaug, datert 13.02.2023.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Barnehage / skole i området

For spørsmål vedrørende barnehage/skolekrets, ta kontakt med Hamar kommune.

- Rollsløkken skole (1-7 kl.), 314 elever, 14 klasser, 0.4 km.
- Solvang skole (1-7 kl.), 159 elever, 7 klasser, 1.4 km.
- Greveløkka skole (1-7 kl.), 163 elever, 7 klasser, 1.6 km.
- Børstad ungdomsskole (8-10 kl.), 291 elever, 11 klasser, 0.9 km.
- Ajer ungdomsskole (8-10 kl.), 330 elever, 6 klasser, 1.8 km.
- Hamar katedralskole, 1300 elever, 2.1 km.
- Wang Toppidrett Hamar, 0,6 km.

- Kronborg barnehage (0-6 år), 44 barn, 2 avdelinger, 0.2 km.
- Ankerløkken barnehage (0-5 år), 24 barn, 3 avdelinger, 0.4 km.
- Lundbo barnehage (1-6 år), 6 avdelinger, 0.6 km.

Oppvarming

Oppvarming består av: Strøm. Vedfyring.
I hovedsak ved hjelp av: Luft til luft varmepumpe.
Panelovner. Ildsted. Varme i gulv på bad.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter F

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 20 624 pr. år Inkl. vann og avløp, feiing, renovasjon og eiendomsskatt. (Eiendomsskatten utgjør p.t. kr.13.526,-). Det er montert vannmåler i boligen og de kommunale avgiftene vil variere etter forbruk.

Eiendomsskatt

Det er i Hamar kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør 4 promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 1 286 364 pr. 31.12.21 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 4 630 911 pr. 31.12.21 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Kommuneplanens arealdel 2018-2030.
Arealbruk Boligbebyggelse,Nåværende.
KPInfrastruktur Krav vedrørende infrastruktur.
KPFare Radon.
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer innenfor byvektsgrensen.

Selv om eiendommen ligger innenfor plangrensen for Kommunedelplan for kulturminner og
kulturmiljøer innenfor byvekstgrensen, så ligger ikke eiendommen innenfor hensynssoner eller
bestemmelsesområder i selve planen.

For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Reittgheter iflg. skjøte, dagboknr. 102855, tinglyst 25.10.1951.
Bestemmelse om bebyggelse.
Bestemmelse om vann/kloakkledning.
Med flere bestemmelser.

Vei/vann/avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, via privat adkomst fra tomtegrense.
Eiendommen er tilknyttet offentlig vann.
Eiendommen er tilknyttet offentlig avløp.

Tilbehør

Alle hvitevarer som er i boligen ved visningstidspunktet medfølger i handelen og vil ikke fjernes før overtagelse.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Dødsbo

Eiendommen selges som et dødsbo, og arvingene har begrenset med kunnskap om boligens tilstand, da de aldri har bebodd den.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 92 20 22 73 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale. Budgivere oppfordres til å sette ønsket dato for overtagelse i sitt budskjema.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Syver Andersens gate 2, 2318, Hamar, Gnr. 1 bnr. 2460 i Hamar kommune

Oppdragsnummer

95-22-0068

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Partners Eiendomsmegling Hamar sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.