Biristrand , Drugavegen 390B

Eldre sjarmerende tømmerhytte. Anneks/uthus. Fin beliggenhet i flott turterreng, skiløype i umiddelbar nærhet. Helårsveg

780 000

 • Prisantydning:

  780 000,-

 • Totalpris:

  813 422

Beregnet totalkostnad: 780 000,- (Prisantydning) Omkostninger 202,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 19 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 780 000,-)) 12 550,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 33 422,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 813 422,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Fritidseiendom

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  54 m²

 • Bruksareal:

  54 m²

 • Oppholdsrom:

  1

 • Soverom:

  1

 • Byggeår:

  1930

 • Gårdsnummer:

  115

 • Bruksnummer:

  54

 • Energimerking:

  G

 • Finnkode:

  317798122

 • Sist endret:

  02.10.2023 12:52

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Beskrivelse

Velkommen til Drugavegen 390B - sjarmerende tømmerhytta opprinnelig oppført ca 1930 og senere tilbygd i ca 1990.

Hytta er lun og koselig med god planløsning og inneholder entré, gang, stue, kjøkken, soverom, bad og grovkjøkken. Hems. Solcelleanlegg.
I tillegg er det et anneks med ytterligere et soverom samt 2 boder. Frittliggende uthus. Naturtomt med noe beplantning og parkeringsmuligheter.
Hit er det helårsveg med bom (YouPark).

Hytta ligger på Brattbergsetra, på toppen av Åsroa i Biristrand, ca 750 moh, med utsikt over Mjøsa. Det er skiløyper ca 30 meter fra hytta, i sommerhalvåret er det også flotte turmuligheter både til fots - og på sykkel og muligheter for fiske. Hytta ligger ca. 2,5 mil fra Lillehammer og det er ca. 35 minutters kjøring til Hafjell.

Velkommen til hyggelig visning!

Innhold

Hytta har følgende innhold:

Delvis overbygd veranda ved inngangsparti, entré, stue, kjøkken, gang, soverom, bad og grovkjøkken.
Det er hems over deler av hytta.

Uthus/anneks:
Soverom og 2 boder.

Koselig utestue på tomta.

Utstyr

Solcelleanlegg til innvendig belysning og tv.
Gasskomfyr og gasskjøleskap.
Vann hentes fra vannkilde i området eller medbringes
Drugavegen er helårsveg - med bom - muligheter for årsabonnement.
Hytta kan selges med det meste av møbler, innbo og løsøre.

Standard

Koselig, eldre tømmerhytte opprinnelig oppført i ca 1930 med normal/enkel standard og god planløsning, tilbygget i ca. 1990.

Kjøkken:
Kjøkkeninnredning med laminerte skrog  og profilerte fronter. Heltre benkeplate. Plass til frittstående komfyr med gassbluss og kjøleskap.

Beholder for gass montert på utsida av hytteveggen.

Bad:
Badet har laminat på gulv, panel og tømmer på vegger og panel i himling.
Rommet er utstyrt med dusjkabinett med vannpumpe. Servant. Forbrenningstoalett - Cinderella.
Badet har enkel hyttestandard.

Innvendige overflater består i hovedsak av:
Gulv: Heltregulv og laminat.
Vegger: Panel og tømmer.
Himling: Panel.

Vedlikehold/påkostninger:
Bygningen fremstår vedlikeholdt både utvendig og innvendig, men har bygningsdeler som har utlevd eller tilnærmet utlevd sin levetid.
Deler av bygningen er neste 100 år gammel og det må påregnes ekstra kostnader i forhold til et nytt bygg. Bygningens alder tilsier at det ved en
ombygging/oppussing vil kunne avdekkes feil/mangler utover det beskrevne i rapporten.

Ved kjøp av eiendom kan det være vanskelig å vite hva man skal forvente av behov for vedlikehold og oppgradering. Alder og tilstand på for eksempel tak, vegger, vinduer osv. vil avgjøre byggets vedlikeholdsbehov fremover. Byggeskikk og materialvalg vil også variere ut ifra byggets alder, noe som gjør at energiforbruk, komfort og bruk kan variere fra bygning til bygning avhengig av alder og hva som eventuelt er oppgradert.

For ytterligere informasjon se vedlagte tilstandsrapport datert 30.08.2023 som dette er hentet fra.

Beliggenhet

Koselig tømmerhytte ca. 2,5 mil fra Lillehammer. Hytta ligger på Brattbergsetra på toppen av Åsroa i Biristrand, ca 750 moh, med utsikt over Mjøsa. Det er skiløyper ca 30 meter fra hytta, ellers er det ca. 35 minutters kjøring til Hafjell. Om sommeren er det flott sykkel- og turterreng i området, muligheter for fiske.

Løpende kostnader

Det må påregnes kostnader til utvendigforsikring, innboforsikring, kommunale avgifter, eiendomsskatt, vedlikehold, strøm, kabel-tv, internett, vedlikehold, strøing og brøyting av privat vei, bomavgift til vei etc. Dette vil kunne variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler, kanalvalg, hastighet på bredbånd etc.

Forsikring

Tryg forsikring Polisenummer: 7163646

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:

Følgende bygningsdeler har fått tilstandsgrad 3 - store eller alvorlige avvik, i takstmannens tilstandsrapport:
-Innvendig > Innvendige trapper:
Det er ikke montert rekkverk. Trappen er bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom.
Kostnadsestimat: Under kr 10 000,-

-Våtrom > Generell > Bad:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Enkelt våtrom som ikke tilfredsstiller dagens krav til våtrom, og må brukes deretter. Det er ikke etablert tettesjikt på gulv og vegger, vannsøl må unngås.
Kostnadsestimat: kr 100 000 - 300 000,-

-Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold:
Branntekniske forhold er vurdert iht. TEK 17 som er dagens krav. Denne forskriften er strengere og gir avvik iht. gjeldende forskrift ved oppføring av
boligen. Røykvarslere skal være tilknyttet strømforsyningen og ha batteri som reserveløsning. I branncelle med behov for flere røykvarslere skal varslerne være seriekoblet
Anlegg som oppfyller reglene for FG-godkjente alarmanlegg for boliger med røykdeteksjon, tilfredsstiller krav til røykvarslere tilkoblet strømnettet.
For eneboliger, to- til firemannsboliger, rekkehus, kjedehus og fritidsbolig med én boenhet i risikoklasse 4 kreves:
Røykvarslerne må dekke områdene kjøkken, stue, sone utenfor soverom og tekniske rom. Det må være minst én røykvarsler per etasje.
Det vil derfor automatisk gis TG 3 på dette punktet om boligens branntekniske forhold ikke tilfredsstiller dagens krav. Det er ikke nødvendigvis behov for utbedring av branntekniske forhold.
- Brannslukningsapparat
Kostnadsestimat: Under kr 10 000,-

Følgende bygningsdeler har fått tilstandsgrad 2 - avvik som kan kreve tiltak, i takstmannens tilstandsrapport:
-Utvendig > Nedløp og beslag:
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Takvannet ledes ikke vekk fra bygningen. Dette påfører konstruksjonene (ringmur, grunnmur, drenering og fuktsikring) unødvendig høy fuktbelastning. Anbefaler at man kobler et 3-4m langt overvannsrør til nedløpet. Røret legges oppå terrenget eller graves ned vekk fra grunnmuren/bygningen. Beslag er ikke ført under
kledning i overgang tekking/kledning, dette kan føre til lekkasje og er ikke en permanent løsning. Det er ikke montert beslag over- eller under vinduer, dette er ikke en anbefalt løsning. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Toppbord på vindskier bærer preg av elde og slitasje.

-Utvendig > Veggkonstruksjon:
Det er avvik: Eldre trevegger kan ha skjulte skader, spesielt over grunnmuren og rundt vinduer/dører/gjennomføringer. Eksakt tilstand kan
ikke kontrolleres uten bygningsmessige inngrep. Det er observert glipper / åpninger i overganger / lufting i veggkonstruksjon der mus kan komme inn. Vegetasjon inntil konstruksjoner anbefales fjernet. Konstruksjoner er stedvis noe malingsslitt.

-Utvendig > Vinduer:
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Vinduene er undersøkt fra bakkenivå og innvendige rom og det ble foretatt en enkel funksjonstest av
tilfeldig valgte vinduer i boligen. Værslitte karmer utvendig. Vinduer har høyt varmetap i forhold til dagens krav.

-Utvendig > Dører:
Det er avvik: Ytterdøren trenger noe justering siden den går på karm.

-Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Konstruksjoner som er værutsatt og uten tak, vil alltid ha ekstra vedlikeholdsbehov. Forenklet konstruksjon som krever ekstra ettersyn og vedlikehold. Konstruksjoner fundamentert direkte på terreng vil normalt bevege seg som følge av setninger i grunnen og tele. Dagens krav til høyde på rekkverk er 100 cm, rekkverk er lavere.

-Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Erfaringsmessig kan eldre etasjeskiller ha skjulte skader, spesielt over grunnmur, det ble ikke registrert tegn på dette, men det gjøres oppmerksom på risikoen. Eksakt tilstand kan ikke kontrolleres uten bygningsmessige inngrep. Jeg anbefaler ytterligere undersøkelser. Etasjeskiller vil alltid ha enkelte skjevheter. Knirk er registrert. Bjelkelag over krypekjeller/blindkjeller er en typisk risikokonstruksjon, det vil si en konstruksjon som
erfaringsmessig har høy skadefrekvens. Lav høyde mellom bjelkelag og terreng, dette kan gi økt risiko for skade.

-Innvendig > Radon:
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

-Innvendig > Pipe og ildsted:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Pipe er besiktiget fra bakkenivå da det ikke var godkjent sikringsutstyr for arbeid på tak på
befaringen. Det anbefales på generell basis alltid en kontroll av piper og ildsteder ved omsetning av boliger. Det gjøres oppmerksom på at det er det
lokale brann- og feiervesen som fører tilsyn med piper og ildsteder i hver enkelt kommune. Ovner og oppvarmingskilder er ikke funksjonstestet av
takstmann.

-Innvendig > Innvendige dører:
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.

-Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken:
Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet.

-Tomteforhold > Drenering:
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Regnvann og smeltevann må ikke renne inn mot bygningen, vann fra taknedløp må ledes bort. Fuktsikring er normalt ikke dimensjonert for å ta unna takvann.

Tomteforhold > Terrengforhold:
Det er avvik: Regnvann og smeltevann må ikke renne inn mot bygningen, vann fra taknedløp må ledes bort. Fuktsikring er normalt ikke dimensjonert for å ta unna takvann. Stedvis fall på terreng mot bygning, dette er avvik fra dagens krav. Anbefalt fall på terreng er 1:50, 3 m fra fundamentene. (Det vil si jevnt fall på minimum 60 mm, 3 m fra fundamentene).

Ingen bygningsdeler har fått tilstandsgrad 2 - Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak, i takstmannens tilstandsrapport.

Hulltaking:
-Tilliggende konstruksjoner våtrom, bad:
Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er etablert tettesjikt på gulv og vegger.

Konstruksjoner som ikke er undersøkt:
-Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Ingen inspeksjonsmulighet av møneloft. Takkonstruksjonen er lukket og inspeksjonsmuligheten er derfor begrenset. Skrå, isolerte takflater defineres som risikokonstruksjon på grunn av erfaringsmessig høy skadefrekvens. Skråhimling har begrenset/ikke lufting, noe som kan gi kondens og fuktskader. Skade som følge av manglende lufting er ikke registrert, men kan være skjult.

-Innvendig > Krypkjeller:
Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig. Kryperom/blindrom under eldste delen har ingen inspeksjonsmulighet. Krypekjeller/blindkjeller er en risikokonstruksjon, det vil si en konstruksjon som erfaringsmessig har høy skadefrekvens. Lav høyde mellom grunnen og bjelkelag, dette er forhold som kan gi økt risiko for skader.

-Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad.
.
For ytterligere informasjon se vedlagte tilstandsrapport datert 30.08.2023 som dette er hentet fra.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
-Punkt 1: ikke innlagt vann på bad
-Punkt 2: Satt opp en benk og vask. Lagt nytt parkett gulv
-Punkt 4: Nytt rør montert til tømming av servant
-Punkt 7: Gammel trehytte med litt skjeve gulv
-Punkt 12: utvidelse av terrasse ved inngangspartiet

Tilleggskommentar:
Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

For ytterligere informasjon, se selgers egenerklæringsskjema som følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligens areal

Primærrom: 54 kvm, Bruksareal: 54 kvm

1. etasje:
Bruksareal: 54 m².
Primærrom: 54 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Entré, gang, stue, kjøkken, soverom, bad og grovkjøkken

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.
Arealene er beregnet iht. rommenes faktiske bruk, selv om rommene kan være i strid med byggeforskrifter.

Målt takhøyde 1. etasje: Varierende, men målt 188-210 cm. Skråhimling i enkelte rom.
Hems er ikke medtatt som målbare arealer pga. lav takhøyde.

Andre bygninger:

Uthus/anneks:
Bruksareal: 16 m².
Primærrom: 7 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Soverom.

Arealene er beregnet iht. rommenes faktiske bruk, selv om rommene kan være i strid med byggeforskrifter.

Lovlighet:

Hytte:
Det foreligger ikke tegninger:
Opplyst at det ikke finnes tegninger av boligen i kommunen sine arkiver, det er ikke unormalt mtp byggets alder.

Anneks:
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.

Arealbekreftelse

Arealer er oppmålt av takstmann ikke kontrollmålt av megler.
Matrikkelkart fra Gjøvik kommune følger vedlagt.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 605 kvm, Eierform: Eiet tomt

Naturtomt, med noe beplantninger. Tomten ligger i noe skrånende terreng og er omringet av Skigard og gjerde.

Garasje / Parkering

Parkering på egen tomt.

Byggemåte

Fritidsbolig med primærareal på 54 m² over en etasje med liten hems.
Anneks med lagerarealer og et soverom.
Frittstående uthus/utestue (dette er ikke ytterligere beskrevet i tilstandsrapporten).

Enkel bygningsbeskrivelse - Fritidsbolig:
Opprinnelig del er fundamentert på ringmur med blindrom under. Tilbygget del er fundamentert på punktfundamenter med kryperom under. Yttervegg i tømmer og trekonstruksjoner. Liten del med stående utvendig trekledning. Mønet skråtak i trekonstruksjon. Taktekking med metallplater. Takrenner og utvendige beslag i metall. Vindski i tre. Etasjeskiller med trebjelkelag.

Drenering:
Fuktsikringens utførelse og materiale er ikke kjent under terreng. Det er ikke kjennskap til utbedringer av fuktsikring siden byggeår. Ved denne type fundamentering vil det normalt ikke være etablert drensrør. Takvann ført ut på terreng.

Vinduer:
Trevinduer med 1+1 lags glass.
Trevinduer med 2-lags isolerglass fra 2004 og 2005.

Dører:
Ytterdør i treverk.

Innvendige dører: Profilerte tredører.

Terrasse:
Terrasse foran inngangspartiet. Fundamentert med blokker direkte på grunn. Konstruksjoner, overflater, rekkverk og håndlist i treverk.
Rekkverkhøyde på ca. 75 cm.

Ventilasjon:
Ventilasjonen består av naturlig ventilasjon. Frisk tilluft blir tilført gjennom ventil i yttervegg, ventiler i vindu eller gjennom aktiv lufting med vinduer.
Brukt luft trekkes ut uten bruk av vifter.

Solcelleanlegg.

Andre bygninger:

Enkel bygningsbeskrivelse - Uthus/anneks:
Fundamentert direkte på grunn med blokker. Yttervegg i trekonstruksjon. Pulttak i trekonstruksjon. Undertaksbord. Bjelkelag i
trekonstruksjoner. Liggende utvendig trekledning. Taktekking med metallplater. Vindski i tre. Trevindu med 2-lags isolerglass.
Ytterdører i tre. Bygget har enkel standard. Forenklet byggverk og fundamentering. Denne type fundamentering vil normalt bevege seg som følge av setninger i grunnen og tele. Bygningen inneholder konstruksjoner som erfaring viser at har høy skadefrekvens. Manglende takrenner og nedløp. Konstruksjonen er underdimensjonert. Vedlikeholdsarbeider må påregnes.

Garasje, uthus o.l. er ikke teknisk vurdert på linje med fritidsboligen.

For ytterligere informasjon se vedlagte tilstandsrapport datert 30.08.2023 som dette er hentet fra.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Adgang til utleie

For utleie av deler av boligen kan det medføre krav om godkjennelse iht. plan- og bygningsloven om varig oppholdsrom. I tillegg kan det medføre søknadsplikt overfor plan- og bygningsmyndighetene for selvstendig boenhet. Selger har ikke søkt om slike godkjennelser og bærer ingen risiko/ansvar for at slike godkjennelser gis.

Oppvarming

Hytta varmes opp ved hjelp av vedfyring.

Det er vedovn i stue og på kjøkken.
Pipe i teglstein.

Kommunen har ikke vært her og feid eller gjort tilsyn.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 1 964 pr. år inkl. faste standardgebyrer for renovasjon, feiing og eiendomsskatt. (Eiendomsskatten utgjør p.t. kr. 750,- Eiendomsskattetakst: kr 187 700,-).

Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Vi kjenner ikke samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Denne rapporten sammenstiller dette for fjoråret, med summer fordelt per fagområde. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.

I 2023 fordeler de kommunale standardgebyrene seg p.t. som følger:

Renovasjon: kr. 1 104,-
Feiegebyr: kr. 110,-
Eiendomsskatt: kr. 750,- (Eiendomsskattetakst:kr 187 700,-).

Eiendomsskatt

Det er i Gjøvik kommune vedtatt eiendomsskatt. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 139 512 pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger). 24.08.2023.

Regulering

Eiendommen  er regulert til i henhold til Byggeområde, hytte reguleringsplan (RP) med navn 3407 05020200 - Bratbergsetra datert 26.3.1998.
Eiendommen omfattes av Kommuneplanens arealdel (KP) med navn: 3407 KP2020- 2032 - Kommuneplanens arealdel 2020- 2032,
vedtaksdato: 29.10.2020 og formål:
-Bebyggelse og anlegg, Nåværende Fritidsbebyggelse
-Se merknadsfelt ang. forhold til reguleringsplan

Merknad fra Gjøvik kommune:
Kommuneplanens arealdel § 1-4 Forholdet til øvrige reguleringsplaner a) Kommuneplanens arealdel går foran øvrige eldre reguleringsplaner som ikke er listet opp i § 1-3, men de vil fortsatt gjelde så langt de ikke er i motstrid med kommuneplanens arealdel. b) Reguleringsplaner som inneholder formålet spesialområde bevaring gjelder foran kommuneplanens arealdel for dette temaet. c) Byggegrenser i reguleringsplanene gjelder foran
byggegrensene i § 6-1.2.

Gjøvik kommune opplyser at det er ikke godkjente planforslag under forberedelse / behandling:
Forslag til endring av kommuneplanens arealdel er lagt ut til offentlig ettersyn, og forventes vedtatt i løpet av høsten.

For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med  kommune eller megler.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Det er registrert følgende servitutter/heftelser som følger eiendommen:

Ingen kjente rettigheter eller heftelser er registrert i grunnboken.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Vei/vann/avløp

Privat vei.
Helårsveg med bom (YoyPark).
Utgifter til brøyting, strøing og vedlikehold av veien opp til hytta fra Drugavegen må påregnes.

Det er ikke innlagt vann eller avløp i hytta.
Vann hentes fra vannpost ved snuplass litt lenger inn i Drugavegen eller fra brønn på naboeiendommen.

Gråvannsavløp fra kjøkken/bad ligger i rør ut i grunnen.

Merknad fra gjøvik kommune:
Det er ikke registrert noe avløpsanlegg på denne eiendommen i kommunens arkiver.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:

Hytta selges slik den er ved foto/visning og ytterligere renhold og rydding vil ikke bli gjort før overtagelse.
Strømaggregat samt noe verktøy, og alt av ski og skiutstyr vil bli fjernet før overtagelsen.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Sammen med Tryg har vi skreddersydd boligkjøperpakke slik at du kan være trygg på at du har alle forsikringene du trenger - enten du har kjøpt hus, leilighet eller hytte. Denne gunstige pakken fra Tryg inkluderer også juridisk hjelp hvis du oppdager feil og mangler ved boligen utover det som er opplyst om. Boligkjøperpakken inneholder innboforsikring, renteforsikring - for situasjoner der kjøper ikke får solgt nåværende bolig - samt en flytteforsikring for alle de tre boligtypene. For hus og hytte omfatter den i tillegg bygningsforsikring hvor kostnader for å reparere eller gjenoppbygge huset ditt er inkludert. Les mer om forsikringen i produktark for Boligkjøperpakke som ligger vedlagt i salgsoppgaven.
Boligkjøperpakken må tegnes senest i forbindelse med kontraktsmøte.
Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken siden kostnaden det første året legges til oppgjøret for kjøpesummen for boligen. Megler/meglerforetak mottar honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 95 84 58 15 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Drugavegen 390B, 2837, Biristrand, Gnr. 115 bnr. 54 i Gjøvik kommune

Oppdragsnummer

6-23-0310

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Partners Eiendomsmegling sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.