Raufoss , L. T. Aas veg 19

Enebolig med 3 soverom - alt på ei flate - stor veranda. Flat og fin tomt - sentralt og gode solforhold. Garasje.

2 790 000

 • Prisantydning:

  2 790 000,-

 • Totalpris:

  2 861 122

Beregnet totalkostnad: 2 790 000,- (Prisantydning) Omkostninger 202,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 69 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 790 000,-)) -------------------------------------------------------- 71 122,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 861 122,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Enebolig

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  114 m²

 • Bruksareal:

  237 m²

 • Soverom:

  3

 • Byggeår:

  1966

 • Gårdsnummer:

  14

 • Bruksnummer:

  312

 • Energimerking:

  G

 • Finnkode:

  318615150

 • Sist endret:

  29.09.2023 10:53

NABOLAGSPROFIL FOR BYDEL

 • 81%

  eier sin egen bolig

 • 46%

  av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

 • 49%

  har bolig på over 120 kvm

 • 25%

  av boligene er nyere enn 20 år

 • 29%

  er barnefamilier

SE MER DETALJERT STATISTIKK
LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Beskrivelse

Velkommen til L.T. Aas veg 19!

L. T. Aas veg 19 er en enebolig fra 1966. Her er alt på ei flate. Boligen inneholder tre soverom, stuer, spisestue, kjøkken, bad og bod/vaskerom. Utvendig finner du en stor flat hage, med pen beplantning. Terrassen er romslig og solrik. Garasje.

Innhold

Enebolig på en flate som inneholder entré, gang, bad, 3 soverom, stuer, kjøkken. I kjeller er det boder.

Standard

Kjøkkeninnredning med laminerte skrog og profilerte fronter. Benkeplate er laminert. Flislagt over benkeplate. Belysning over benkeplate.
Glassfelt i enkelte overskap. Kjøkkenkum. Lekkasjestopper/lekkasjevarsler. Kjøkkenvifte med avtrekk ut. Frittstående komfyr, kjøle/fryseskap og oppvaskmaskin.

Stuer og spisestue. Vedovn. Dør ut til stor veranda.

3 soverom

Badet har fliser på gulv, våtromsplater på vegg. og himlingsplater. Servant med underskap. Speilskap. Dusjkabinett. Gulvmontert wc.
Ventilasjonsvifte. Varme i gulv. Plastsluk.

Vaskerommet har gulvbelegg, våtromsplater på vegg og himlingsplater. Utslagsvask. Opplegg for vaskemaskin. Naturlig avtrekk.

Kjeller
Her er det godt med bodplass

Gulv er i hovedsak preget av: Laminat. Vegger er i hovedsak preget av: Panel. Himlinger er i hovedsak preget av: Panel. Himlingsplater.

Ca. 200 liters varmtvannstank. El-anlegg med automatsikringer. Åpent og skjult ledningsnett.

Beliggenhet

L.T. Aas veg 19 ligger på solsiden av Raufoss sentrum. Dette er et veletablert og rolig nabolag med villa og rekkehusbebyggelse. Stort mer barnevennlig enn dette blir det ikke. Eiendommen ligger solrikt og åpent til på østsiden av Raufoss. Herfra er det kort vei til skoler, barnehager, idrettsanlegg, badeland, stort nytt kjøpesenter. På Raufoss har du nesten uendelige turmuligheter sommer som vinter. Oslo ligger et par timer sørover, Gardermoen 1,5 timer samme vei.

Løpende kostnader

Forsikring, estimert på https://www.huseierne.no/huseiernes-bokostnadsindeks/ Bruk linken til å se på forutsetningene for tallene.
Kr. 7 500
Festeavgift, estimert Kr. 504
Off. avgifter og ev. eiendomsskatt, estimert på https://www.huseierne.no/huseiernes-bokostnadsindeks/Bruk linken til å se på forutsetningene for tallene. Kr. 19 988
Vedlikeholdskostnader, estimert på https://www.huseierne.no/huseiernes-bokostnadsindeks/ Bruk linken til å se på forutsetningene for tallene.
Kr. 40 575
Sum Årlige kostnader (Avrundet) Kr. 68 500

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
TG3:
Innvendig > Innvendige trapper
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er ikke montert rekkverk.
Bratt kjellertrapp som ikke tilfredsstiller krav til trapp. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Våtrom > Generell > Vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Våtrommet er gitt en samlet vurdering på grunn av en tilstand som gjør at våtrommet ikke tåler dagens normale bruk. Forhold rundt overflater, gulv, sluk, membran/tettesjikt, sanitærutstyr og ventilasjon er allikevel vurdert slik det skal i forskriften, men under samme punkt.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

TG2: Avvik som kan kreve tiltak
Utvendig > Nedløp og beslag
Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid på renner/nedløp/beslag er passert.
Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Eksakt tilstand kan ikke sjekkes uten bygningsmessige inngrep. Eldre trevegger kan erfaringsmessig ha skjulte skader, spesielt over grunnmuren og under vinduer. Endeved på utvendig kledning er ikke malt, dette forkorter kledningens levetid. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Det ble ikke observert eller opplyst om punkterte isolerglass. Pga. temperatur og lysforhold kan dette være vanskelig å oppdage. Alder på vinduer tilsier at punktering kan forekomme selv om det ikke ble avdekket ved befaringen. Lav høyde mellom terreng og kjellervinduer. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.

Utvendig > Dører
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Dører bærer preg av slitasje. Bygningsdelen er gammel og det er kort forventet gjenværende
brukstid. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.

Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Det er avvik: Knirk i gulv enkelte steder. Tilstandsgrad gis pga. nevnte forhold.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Helningsavvik på - 12 mm ble målt i stue. Skjevheter i etasjeskiller, dette er normalt byggeåret tatt i betraktning. Knirk er observert. Tilstandsgrad gis pga.
nevnte forhold.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Eiendommen ligger i et området som er markert med særlig høy aktsomhet i kartet. Statens strålevern anbefaler radonmåling i bolig. Mer info angående radon kan hentes hos kommunen og Statens strålevern, https://dsa.no/radon. Radon målinger blir anbefalt de fleste steder for å danne seg et bilde av situasjonen angående risiko knyttet til eventuelt radon eksponering

Innvendig > Rom Under Terreng
Kjeller har begrenset ventilering/luftgjennomstrømning. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er påvist indikasjoner på noe
fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Rom under terreng egner seg ikke for innredning med dagens tilstand. Ved enkle fuktsøk med fuktindikator registrerte jeg unormale verdier. Påvist forhøyede fuktindikasjoner i overflater på betonggulv som er mer eller mindre vanlig på eldre gulv uten fuktsperre og samtidig kan ha en sammenheng med sviktende drenering. Fuktmåling ble foretatt, jeg målte grenseverdier for skadelig fukt og dette er en indikasjon på at konstruksjon er utsatt for
fuktpåkjenning. Dette punktet må ses i sammenheng med "drenering, grunnmur og fundamenter". Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.

Innvendig > Innvendige dører
Det er avvik: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Enkelte dører trenger justering. Dørene bærer preg av bruksslitasje, men ivaretar funksjonskrav. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Våtromsplater er ikke montert fagmessig. Arbeidet på våtrommet bærer preg av manglende håndverksmessig utførelse. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er mulighet for at det kan forekomme
vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Fall fra sluk er registrert.(Motfall) Det gjøres oppmerksom på at våtrommet er vurdert ut fra
kravene som gjaldt da det ble bygget og dagens krav. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.
Dusjing direkte på vegg/gulv gir økt belastning på konstruksjon. Våtrommet har begrenset restlevetid, oppussing må påregnes. Overgang servant og vegg
har ikke tettesjikt/fuge. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad
Det er påvist fuktskjolder/svelling i skapinnredning. Det er påvist kondens på toalettsisterne. Dette kan skyldes feil på flottøren. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Det er påvist fuktskjolder/svelling i bunnplate i benkeskap.
Fuktskjolder/svelling i bunnplate i benkeskap. Ved bruk av fuktindikator registrerte jeg ingen unormale verdier. Kjøkkeninnredning bærer preg av slitasje.
Komfyrvakt anbefales montert. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Eldre jernrør kan være utsatt for rust/groing og gi redusert gjennomstrømning/risiko for lekkasjer. Alder er normalt i seg selv en vurderingskriterie hva angår slitasjegrad. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
El-anlegg med automatsikringer. Åpent og skjult ledningsnett. Punkt nummer 1-7 er besvart av eier og er ikke takstingeniørens vurdering.
Jeg er ikke EL fagperson. Kostnadsestimat: Under 10 000

Tomteforhold > Drenering
Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Forhøyede fuktverdier mot grunnen er registrert, se "rom under terreng". Deler av bygningsdelen er skjult,
har en alder som øker sannsynligheten for skjulte feil og har brukt opp mye av sin forventede brukstid. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser. Fundamentering er nedgravd og ikke tilgjengelig for inspeksjon. Sprekker/riss ble registrert på grunnmur.
Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.

Tomteforhold > Terrengforhold
Det er påvist dårlig eller flatt fall inn mot grunnmur og muligheter for større vannansamlinger. Stedvis flatt eller dårlig fall på terreng fra bygning, dette er avvik fra dagens krav. Anbefalt fall på terreng er 1:50, 3 m fra grunnmur. (Det vil si jevnt fall på minimum 60 mm, 3 m fra grunnmur). Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.
Utvendige vann og avløpsrør som begynner å bli gamle vil ha en helt naturlig slitasjegrad. For eksempel nevnes at trerøtter kan vokse seg inn i rørene,
partikkelstoffer bygger seg opp i rør og reduserer/stenger gjennomstrømmingen, terrengdeformasjoner som forårsaker utettheter og fortettinger. Alt dette er naturlige slitasjeskader som etter en del år gjør det påregnelig med skader. Uansett vil plutselige og uforutsette forhold som for eksempel fortetting og brudd være risikomomenter i ethvert anlegg. Her har alder mye å si. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
Pkt. 2
2005 Nye fliser og lagt varmekabler på bad. Faglært egeninnsats.
2013 Nye plater på vegger og nye tilførselsrør på vann til bad. Faglært egeninnsats.
Pkt.2.1
Vet ikke om tettesjikt/membran/sluk ble oppgradert/fornyet
Pkt. 4
Høsten 2020 Rørleggerfirma Lien & Co AS Installert vannsensor og elektrisk vannlås kjøkken
21.02.23 Rørleggerfirma Lien & Co AS UTSKIFTING VANNLÅS OG BUNNVENTIL på vaskerom.
Rørlegger Lien & Co. AS
Pkt.12
2014 Ny terrasseplatting ved inngang. Faglært egeninnsats.
2017 Nye bord på gesims. Utført av firma.
2018 Byttet kledning og etterisolert sydvegg. Utført av firma.
2018 Behandlet utvendig kledning. Egeninnsats.
2018 Ny terrasseplatting. Utført av firma.
Tomtum Tak 2019 Ny taktekking hus og garasje
Tomtum Tak 2021 Skiftet topp på ventilasjonsrør fra kjøkken
Egeninnsats 2022 beiset platting v. inngangsparti
Egeninnsats 2023 beiset rekkverk veranda,
Egeninnsats 2023 Beiset rekkverk v. inngangsparti
Egeninnsats 2023 pusset og malt deler av mur
Pkt. 13
2015 Raufoss Elektriske Byttet til automatiske sikring, 2015 Jostad Elektriske AS Ny kurs stue
2019 Ny varmepumpe. Utført av firma
Faglært egeninnsats 2020 Lagt nye strømkabler på 1. soverom. Påkoblet og sjekket av elektriker
Sveum & Sveen Elektro AS 2020 Jordfeil på lys stolpe i hage. Fjernet sukkerbit som var ødelagt,
tilkoblet lampe på nytt og flyttet tilkoblingen lenger opp i lampen
2021 Elektro1 Lagt opp tre koblingspunkt ute
Sveum & Sveen Elektro AS, Elektro 1, Raufoss Elektriske, Jostad Elektriske AS
Pkt. 13.1
ja foreligger samsvarserklæring
Pkt. 14
2015 Elkontroll, mindre avvik utbedret. 2020 Elkontroll Anleggsdel
Tilleggskommentar
Knirking i gulv flere steder. Gulv går ned på midten midt i stuen

Boligens areal

Primærrom: 114 kvm, Bruksareal: 237 kvm

Kjeller:
Bruksareal: 79 m².

1. etasje:
Bruksareal: 158 m².
Primærrom: 114 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Bad, 3 soverom, gang, entré, kjøkken, stuer, vaskerom

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Arealbekreftelse

Arealer er oppmålt av takstmann ikke kontrollmålt av megler

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Eierform: Festet tomt, Utløpsår feste: 112027, Festeavgift: 1946, Neste regulering av festeavgift er 1/1-2024. Mulighet for innløsning av festetomten. Festeavgiften bil bli registrert etter markedsverdi 1/1-2027. Gebyr for overføring av festekontrakt 500kr.

Festet tomt på 1296 m² som er opparbeidet med plen og beplantning. Gruset gårdsplass.

Garasje / Parkering

Garasje og bod inn tilbygd huset.

Byggemåte

Taktekking av asfaltpapp. Utvendige beslag og takrenner/nedløp i metall. Vindski og toppbord i tre. Yttervegg i trekonstruksjon. Grunnmur pusset/slammet over terreng. Stående utvendig trekledning Pulttak i trekonstruksjon. (Skråtak med fall til bare én side.) Trevinduer med 1-lags glass. Trevinduer med 3-lags isolerglass. Alder på isolerglass er i hovedsak: 1966. 1980. 1986. Ytterdør i tre med 2-lags isolerglass. Alder på isolerglass er i hovedsak: 1987. 2003. Veranda og terrasser rundet boligen: Terrasse mot sør: Fundamentering er ikke synlig. Konstruksjoner og overflater i treverk. Tretrapp.

Bod: Fundamentert direkte på grunn med blokker. Tregulv. Yttervegg i trekonstruksjon. Mønet skråtak i trekonstruksjon. Undertaksbord. Taktekking med asfaltpapp.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest/midlertidig brukstillatelse.

Barnehage / skole i området

Korta skole (1-7 kl.)
300 elever, 22 klasser 0.8 km
Raufoss skole (1-7 kl.)
286 elever, 21 klasser 1.9 km
Vestre Toten ungdomsskole (8-10 kl.)
451 elever, 28 klasser 1.2 km
Raufoss videregående skole
450 elever 1.5 km
Gjøvik videregående skole
1050 elever 11.9 km

Polaris Fus barnehage (0-5 år)
54 barn 0.9 km
Grimåsskogen barnehage (0-5 år)
53 barn 1 km
Veltmanåa barnehage (1-5 år)
56 barn 1 km

Oppvarming

Oppvarming består av strøm og vedfyring. Selgers opplysning: Varme i gulv på bad.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 19 208 pr. år Eiendomsskatt er inkl. i kom.avg.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 579 217 pr. 31.12.21 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 085 179 pr. 31.12.21 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen er regulert til Boligbebyggelse, Nåværende. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1977/4440-3/19  Festekontrakt - vilkår  
15.06.1977 
festetid: 50 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 504
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
BESTEMMELSER OM FORLENGELSE
LEIEN KAN REGULERES
MED FLERE BESTEMMELSER

Vei/vann/avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann, via privat vannledning. Eiendommen er tilknyttet offentlig avløp, via privat avløpsledning.
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, via privat adkomst.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Sammen med Tryg har vi skreddersydd boligkjøperpakke slik at du kan være trygg på at du har alle forsikringene du trenger - enten du har kjøpt hus, leilighet eller hytte. Denne gunstige pakken fra Tryg inkluderer også juridisk hjelp hvis du oppdager feil og mangler ved boligen utover det som er opplyst om. Boligkjøperpakken inneholder innboforsikring, renteforsikring - for situasjoner der kjøper ikke får solgt nåværende bolig - samt en flytteforsikring for alle de tre boligtypene. For hus og hytte omfatter den i tillegg bygningsforsikring hvor kostnader for å reparere eller gjenoppbygge huset ditt er inkludert. Les mer om forsikringen i produktark for Boligkjøperpakke som ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakken må tegnes senest i forbindelse med kontraktsmøte.
Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken siden kostnaden det første året legges til oppgjøret for kjøpesummen for boligen. Megler/meglerforetak mottar honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 99 30 85 46 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Budgivere oppfordres til å skrive ønsket overtagelse i budskjema.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

L. T. Aas veg 19, 2835, Raufoss, Gnr. 14 bnr. 312 i Vestre Toten kommune

Oppdragsnummer

6-23-0308

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Partners Eiendomsmegling sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.