Gaupen , Heggenhaugvegen 355

Fritidseiendom med idyllisk beliggenhet helt nede ved Mjøsa - sol fra morgen til kveld - skjermet beliggenhet.

3 900 000

 • Prisantydning:

  3 900 000,-

 • Totalpris:

  4 008 772

Beregnet totalkostnad: 3 900 000,- (Prisantydning) Omkostninger 202,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 97 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 900 000,-)) 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 108 772,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 4 008 772,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Fritidseiendom

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  65 m²

 • Bruksareal:

  65 m²

 • Antall rom:

  3

 • Soverom:

  2

 • Byggeår:

  1939

 • Gårdsnummer:

  148

 • Bruksnummer:

  1

 • Energimerking:

  G

 • Finnkode:

  262491409

 • Sist endret:

  02.10.2023 12:34

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Beskrivelse

Heggenhaugvegen 355 er en helt unik og sjelden strandeiendom. Finner du ikke fred og ro her, finner du det aldri. Her er det egen strand og molo, det er gapahuk og terrasse nede ved Mjøsa, det er terrasser rundt hovedhytta og det er eget stabbur med plass til gjester. Alt dette ligger på grønne plener med blomster og annen beplantning.
Hytta er fra 1939, men er svært god holdt. Her er det blitt oppgradert opp igjennom tidene, men det autentiske preget sitter igjen. Hytta inneholder ei stor stue, kjøkken med spisestue, to soverom og et bad. Cinderella-toalett finner du rett utenfor. Med på kjøpet får du også et uthus med boder og god gammeldags utedo.

Innhold

Hytta innehoder gang, "vaskerom", toalettrom, to soverom, kjøkken og stue med adkomst til terrasseplatting.

Stabbur/anneks med et soverom.

Uthus med tre boder og utedo.

Gapahuk/grillhytte.

Standard

Hytta er opprinnelig fra 1939 og er tilbygget mot øst i 1980. Den har normal, enkel hyttestandard og god planløsning. Den fremstår som vedlikeholdt både utvendig og innvendig, men har bygningsdeler som har utlevd eller tilnærmet utlevd sin levetid.

Det er opplyst at det er nytt el-inntak og nytt sikringsskap fra 2004.

Kjøkken:
Kjøkken/spisestue i åpen løsning, som har innredning med heltre skrog og malte profilerte fronter. Heltre benkeplate med kjøkkenkum. Plass til frittstående komfyr og kjøleskap. Liten matbod med adkomst via luke i gulvet på kjøkkenet.

Hytta har i hovedsak heltregulv og belegg på gulv, trepanel og tømmer på vegger og panel i himlinger.

Stabbur/anneks er ikke teknisk vurdert på linje med bolighuset. Forenklet fundamentering. Bygningen har skjevheter.
Råteskader enkelte steder. Manglende takrenner og nedløp. Dør går tregt.

Uthus er ikke teknisk vurdert på linje med bolighuset. Bygningens alder tilsier at ekstra vedlikehold må påregnes.
Generelt stort etterslep på vedlikehold og behov for oppgradering. Forenklet byggverk og fundamentering. Bygningen har
skjevheter. Råteskader flere steder.

Beliggenhet

Heggehaugvegen 355 ligger svært idyllisk til langs Mjøsa, like vest for Jølstad i Ringsaker kommune. Her er det ikke mange naboer. De er der, men ikke akkurat vegg i vegg.
Eiendommen ligger med andre ord helt usjenert i terrenget.
Tomta er vestvendt og solrik.
Heggenhaugvegen 355 ligger ikke mer enn en halvtimes tur fra Gjøvik, og enda kortere er det til Hamar, Brummundal eller Moelv. Fra Oslo? Ca 1,5 timer langs E6.

Løpende kostnader

Det må påregnes kostnader til strøm, kommunale avgifter, forsikring, festeavgift, vedlikehold mv.

Forsikring

Gjensidige Polisenummer: 80153746

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:

TG3 - STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Utvendig > Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Ikke mekanisk avtrekk/ventilasjon på kjøkken.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold

TG2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
Taktekking har brukt opp sin generelle levetid og er moden for utskifting. Tilstandsgrad er satt ut fra synlige forhold og generelle opplysninger om alder. Alder er et symptom på svikt i seg selv, og i tilstandgraden er det også tatt hensyn til generell levetid på sløyfer og lekter, vindskier osv.
Gjennomføringer i taktekking er svake punkt og risikoen for skader er høy. Bulk/skader i taktekkingen.
Eternittplater kan være asbestholdige og krever spesialtiltak ved fjerning. Taktekking er delvis mosegrodd, anbefales fjernet fordi det forkorter levetiden til tekkingen.

Utvendig > Nedløp og beslag
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
Råteskadet treverk i vindskie.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
Adkomst til tilbygget via utvendig luke. Konstruksjoner over tilbygget er ikke inspisert fordi det er opplyst at det er fugler som har reir rett innenfor luken.
Tilgjengelige deler av konstruksjonen er delvis inspisert fra luke på soverom og lyst med lommelykt.
Takkonstruksjonen har begrenset/ikke lufting, noe som kan gi kondens og fuktskader. Skade som følge av manglende lufting er ikke registrert, men kan være skjult. Bedre lufting av takkonstruksjon anbefales etablert. Skrå, isolerte takflater defineres som
risikokonstruksjon på grunn av erfaringsmessig høy skadefrekvens.

Utvendig > Vinduer
De eldste vinduene med 1+1 lags glass har karmer som er noe værslitte utvendig. Vinduer har høyt varmetap i forhold til dagens krav.

Utvendig > Dører
Dør mot Mjøsa bærer preg av elde og slitasje. Døra går noe tregt, dette endres med årstidene pga. hytta/fundamentene beveger seg.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Verandaer/terrasser som er værutsatt og uten tak, vil alltid ha ekstra vedlikeholdsbehov.
Konstruksjoner/overflater har vedlikeholdsbehov.
Konstruksjon fundamentert direkte på terreng vil normalt bevege seg som følge av setninger i grunnen og tele.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Erfaringsmessig kan eldre etasjeskiller ha skjulte skader, spesielt over grunnmur, det ble ikke registrert tegn på dette, men det gjøres oppmerksom på risikoen. Skjevheter i etasjeskiller, dette er normalt byggeåret tatt i betraktning. Fritidsboliger har
tradisjonelt blitt bygget med enkel ofte uisolert fundamentering, skjevheter og bevegelser med årstider er ikke unormalt. Bjelkelag over krypekjeller/blindkjeller er en typisk risikokonstruksjon, det vil si en konstruksjon som erfaringsmessig har høy skadefrekvens. Lav høyde mellom bjelkelag og terreng, dette kan gi økt risiko for skade.

Innvendig > Radon
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NVE Radon aktsomhetskart er definert med "høy" eller "særlig høy" aktsomhetsgrad
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.
Pipe er besiktiget fra bakkenivå da det ikke var godkjent sikringsutstyr for arbeid på tak på befaringen. Det anbefales på generell basis alltid en kontroll av piper og ildsteder ved omsetning av boliger. Det gjøres oppmerksom på at det er det lokale brann- og feiervesen som fører tilsyn med piper og ildsteder i hver enkelt kommune. Ovner og oppvarmingskilder er ikke funksjonstestet av
takstmann. Gnistsikring foran peis mangler.

Innvendig > Rom Under Terreng
Riss/sprekk er registrert i støpt betong. Ellers ingen vesentlige avvik registrert.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Ventilasjonen tilfredsstiller ikke dagens krav til komfort. Veggventil er anbefalt på soverom.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
El-anlegg med automatsikringer. I hovedsak åpent ledningsnett. Sikringsskapet er plassert i utvendig toalettrom.

Tomteforhold > Drenering
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.

Tomteforhold > Terrengforhold
Regnvann og smeltevann må ikke renne inn mot bygningen, vann fra taknedløp må ledes bort. Fuktsikring er normalt ikke dimensjonert for å ta unna takvann.

TG- AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

Utvendig > Veggkonstruksjon
Eldre trevegger kan erfaringsmessig ha skjulte skader, spesielt over grunnmur/ringmur og rundt vinduer/dører/gjennomføringer. Eksakt tilstand kan ikke kontrolleres uten bygningsmessige inngrep.
Utvendig kledning er ikke luftet. Kledning bærer preg av elde og slitasje.

TGIU - KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

Innvendig > Krypkjeller
Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig.
Krypekjeller/blindkjeller er en risikokonstruksjon, det vil si en konstruksjon som erfaringsmessig har høy skadefrekvens. Krypekjeller/blindrom har ingen inspeksjonluke, dette anbefales etablert. Lav høyde mellom grunnen og bjelkelag, dette er forhold som kan gi økt risiko for skader. Det er naturlig at konstruksjoner beveger seg noe etter årstidene med denne type fundamentering.

Tomteforhold > Byggegrunn

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

1. Kjenner du til om det er/har vært feil ved våtrommene, f. eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? Nei
Kommentar: Ingen våtrom i hytta

3. Kjenner du til om det er/har vært feil på vann/avløp, herunder rørbrudd, tilbakeslag, tett sluk eller lignende? Nei
Kommentar: Ikke innlagt vann eller avløp

9. Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende? Ja
Kommentar: Etter en lang vinter uten bruk, finner vi litt muselort inne.

12. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?  Ja, kun av ufaglært / egeninnstats
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Kun lagt plattinger på bakken.

13. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr,  ventilasjon)? Ja, kun faglært
Firmanavn: Toten installasjon
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Nytt inntak, nytt sikringsskap, ny jording, nye opplegg innendørs.

13.1 Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om lavspenningsanlegg)? Nei
Kommentar:  Det var i 2004, finner ikke de papirene.

22. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?Ja
Kommentar: Hytta er fra 1939 så finner ikke disse papirene.

24. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter, tilstandsvurderinger, boligsalgsrapporter eller målinger?Ja
Kommentar: Tilsatandsrapport og boligsalgsrapport 2000

TILLEGGSKOMMENTAR
Hytta er oppført 1939/1940 med påbygg 1972. Ikke innlagt vann eller kloakk.

Boligens areal

Primærrom: 65 kvm, Bruksareal: 65 kvm

Hytte:
Bruksareal: 65 m².
Primærrom: 65 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang, "vaskerom", toalettrom, to soverom, kjøkken og stue.

Utvendig inntilliggende toalettrom er medtatt i det oppmålte arealet.

Det foreligger ikke tegninger.

Stabbur:
Bruksareal: 11 m².
Primærrom: 11 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:  Soverom

Det foreligger ikke tegninger.

Uthus:
Bruksareal: 11 m².

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er beregnet iht. rommenes faktiske bruk, selv om rommene kan være i strid med byggeforskrifter.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Eierform: Punktfestetomt, Utløpsår feste: 11, Festeavgift: 10000

Tomten er pent opparbeidet med plener, beplantninger og fine uteplasser.

I henhold til festekontrakten har fester rett til å oppføre brygge på nordsiden nedenfor tomten.

Punktfestet tomt.
Et punktfeste er en festeavtale hvor arealet som festeavtalen gjelder ikke er målt opp, men angitt som et punkt i kartet på bortfesterens eiendom.

Vedrørende festeforhold:
Festavgiften reguleres ihht konsumprisindeksen.
Bortfester må samtykke til overdragelsen, og har forkjøpsrett ihht tomtefestelovens bestemmelser. Fester har imidlertid bekreftet å ikke ville benytte forkjøpsretten.
Neste regulering av festeavgift er 01.08.2027
Festekontrakten utløpser 11.07.2080.
Mulighet for innløsning av festetomten etter 50 år.
Grunneier eier stranda/strandlinja.

Parkering

Selger opplyser at det er lov å kjøre ned til hytten på våren før bonden sår, og på høsten etter at innhøstinga er ferdig.
På sommeren må man parkere langs kommunal veg, og gå 300 meter over jordet.

Byggemåte

Hytte:
Hytta er opprinnelig fra 1939 og er tilbygget mot øst i 1980.

Hytta er fundamentert på støpt ringmur med blindrom under opprinnelig del. Støpte punktfundamenter for tilbygg mot vest. Ukjent fundamentering for tilbygg mot øst. Etasjeskiller i trekonstruksjoner.

Yttervegg i tømmer og trekonstruksjoner med stående og liggende utvendig trekledning.

Mønet skråtak i trekonstruksjoner. Plassbygde taksperrer. Undertaksbord. Skråhimling i opprinnelig del. Kaldt loft over tilbygget. Taket er tekket med metallplater og eternittplater. Utvendige beslag, takrenner og nedløp i metall og plast. Vindskier og
toppbord i treverk. Pipe i teglstein.

Trevinduer med 2-lags isolerglass og 1+1 lags glass. Alder på isolerglass er i hovedsak fra 2001, 2002 og 2008. Ytterdør i
tre med 2-lags isolerglass fra 2001. Ytterdør/balkongdør i tre. Innvendig profilerte tredører.

Utvendige trapper i treverk.
Terrasseplatting med adkomst fra stue og terrasseplatting foran inngangspartiet er begge fundamentert direkte på grunn med konstruksjoner og overflater i treverk.

Ventilasjonen består av naturlig ventilasjon. Frisk tilluft blir tilført gjennom ventil i yttervegg, ventiler i vindu eller gjennom aktiv lufting med vinduer. Brukt luft trekkes ut uten bruk av vifter.

Hovedsakelig åpent elektrisk anlegg. Sikringsskap med automatsikringer i utvendig toalettrom.

Stabbur/anneks:
Bygget er fundamentert direkte på grunn. Bjelkelag i trekonstruksjoner. Yttervegger i tømmer. Skråtak i trekonstruksjoner, tekket med asfaltpapp. Vindski i tre. Trevinduer med 1+1 lags glass og ytterdør i tre.

Uthus:
Bygget er fundamenter på støpte fundamenter og direkte på terrenget. Yttervegger i trekonstruksjoner med stående utvendig kledning. Pulttak i trekonstruksjon, tekket med metallplater og etermittplater. Vindski i tre. Innlagt strøm.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger i følge kommunen ingen ferdigattest eller brukstillatelse på eiendommen.
Fritidsbygg og to uthus er i kommunen registrert som "tatt i bruk".

Oppvarming

Oppvarming med ved og strøm.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 3 778 pr. år Inkl i kommunale avgifter er hytterenovasjon, tilsyn fyringsanlegg, feiing og eiendomsskatt.

Eiendomsskatt

Det er i Ringsaker kommune vedtatt eiendomsskatt for skatteåret 2022. Eiendomsskattetaksten utgjør kr 656 000 og eiendomsskatten er kr 1 836.

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 319 343 pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Gjeldende arealplan er kommuneplanens arealdel 2014 - 2025, ikrafttrådt 17.06.2015.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Pengeheftelser i festerett
1986/7564-2/11  Festekontrakt - vilkår   20.08.1986 
festetid: 80 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 500
Gjelder feste
Gjelder denne registerenheten med flere

2000/7898-3/11   ** Nye vilkår - feste    14.07.2000 
Festetid: 80 år
Årlig festeavgift: 1300
Pant for forfalt festeavgift
Bestemmelser om regulering av leien
Kan ikke overdras uten samtykke av
hjemmelshaver/utleier
Med flere bestemmelser
 
1986/7564-3/11  Urådighet  20.08.1986 
KAN IKKE OVERDRAS/FREMLEIES UTEN SAMTYKKE FRA
HJEMMELSHAVER/UTLEIER
Gjelder feste

Vei/vann/avløp

Privat adkomst til offentlig veg.
Selger opplyser at det er lov å kjøre ned til hytten på våren før bonden sår, og på høsten etter at innhøstinga er ferdig.
På sommeren må man parkere langs kommunal veg, og gå 300 meter over jordet.

Hytta har ikke innlagt vann. Vannpumpe på yttervegg med vann fra Mjøsa.

Det er ikke etablert avløp fra hytta.

Tilbehør

Alt innbo og løsøre på eiendommen medfølger, men unntak av noen personlige ting som vil bli fjernet av selger før overtakelse.

Båt kan medfølge etter nærmere avtale med selger.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 99 55 26 26 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.

(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Heggenhaugvegen 355, 2355, Gaupen, Gnr. 148 bnr. 1 Fnr. 11 i Ringsaker kommune

Oppdragsnummer

6-22-0197

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Partners Eiendomsmegling sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.