Kolbu , Lønsjøvegen 461

Ny pris! Lønsjøen - Hytte beliggende på Vestsiden av vannet - bilveg helt frem - fine turmuligheter i område

750 000

 • Prisantydning:

  750 000,-

 • Totalpris:

  780 022

Beregnet totalkostnad: 750 000,- (Prisantydning) Omkostninger 202,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 18 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 750 000,-)) 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 30 022,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 780 022,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Hytte

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  48 m²

 • Bruksareal:

  48 m²

 • Antall rom:

  2

 • Soverom:

  1

 • Byggeår:

  1957

 • Gårdsnummer:

  308

 • Bruksnummer:

  1

 • Energimerking:

  G

 • Finnkode:

  294369684

 • Sist endret:

  19.09.2023 09:39

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Beskrivelse

Lønsjøvegen 461 er ei hytte fra 1957. Her er det enkel standard, men ganske sjarmerende. Hytta er enkelt innredet. Her finner du et stort allrom med stue og spisestue. Midt i hytta finnes en vedovn som enkelt varmer opp hele hytta. I tillegg finnes et romslig soverom og en hems.
Hytta ligger kun et steinkast fra vannkanten.

Innhold

1 etg: Stue/kjøkken og soverom

Standard

Kjøkken:
Kjøkkeninnredning i heltre med glatte fronter. Benkeplate i heltre med fliser over.
Kjøkkenkum med avløp til bøtte. Plass til frittstående komfyr og kjøleskap.

Teknisk:
Ventilasjonen består av naturlig ventilasjon. Frisk tilluft blir tilført gjennom ventil i yttervegg, ventiler i vindu eller gjennom aktiv lufting med
vinduer. Brukt luft trekkes ut uten bruk av vifter. Solcelleanlegg.

Innvendige overflater:
Gulv er i hovedsak preget av laminat og tregulv.
Vegger er i hovedsak preget av panel og fliser.
Himlinger er i hovedsak preget av panel.

Beliggenhet

Hytta ligger ved Lønsjøen på Totenåsen i almennings lodd nr. 2. Området er et etablert hytteområde med spredte hytter langs vannet. I dette området finner du flotte turmuligheter både sommer og vinter. Hytta ligger på vestsiden av Lønsjøen.

Løpende kostnader

Løpende kostnader vil bl.a. bestå av følgende.
Forsikring, festeavgift, kostnader velforening, off. avgifter og eiendomsskatt og vedlikeholdskostnader.
Utover det som er nevnt over påløper kostnader til bla. strøm, fyring/brensel, nett, innbo forsikring m.m.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:

TG3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
Utvendig > Nedløp og beslag
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Takrenne er bøyd, sannsynligvis etter snøras. Vindskier bærer preg av slitasje. Snødekte beslag og takrenner. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Erfaringsmessig kan eldre etasjeskiller ha skjulte skader, spesielt over grunnmur og det gjøres oppmerksom på risikoen. En del skjevheter i
etasjeskiller, nivåforskjell på ca. 12 cm i stue. Eldre bygg har tradisjonelt blitt bygget med grunnere fundamentering, skjevheter og bevegelser med
årstider er ikke unormalt. Lav høyde til terreng, gir økt risiko for skade. Tilstandsgrad gis pga. nevnte forhold.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Innvendig > Innvendige trapper
Det er påvist andre avvik: Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Solcelleanlegg. Punkt nummer 1-7 er besvart av eier og er ikke takstingeniørens vurdering. Jeg er ikke EL fagperson.
Kostnadsestimat: Under 10 000

TG IU KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT
Tomteforhold > Terrengforhold
Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.

TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Taktekkingen er besiktiget fra bakkenivå og innvendig
i bolig da det ikke var godkjent sikringsutstyr for arbeid på tak på befaringen. Undertak ble ikke skiftet samtidig med taktekking på opprinnelig bygg. Gjør oppmerksom på at for å legge undertak må taktekking fjernes. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist andre avvik: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Eksakt tilstand kan ikke sjekkes uten bygningsmessige inngrep. Eldre trevegger kan erfaringsmessig ha skjulte skader, spesielt over grunnmuren og under vinduer. Skjevheter i vegger. Manglende håndverksmessig utførelse på deler av arbeid. Det er observert åpninger i utvendig komplettering som øker risikoen for at mus kan komme inn. Kledning bærer preg av slitasje. Svertesopp registrert. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er påvist andre avvik: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Takkonstruksjonen er i hovedsak lukket og
inspeksjonsmuligheten er derfor begrenset. Det var ikke tilgjengelig stige på befaringen slik at luke i gavl kunne inspiseres. Bevegelse i konstruksjon ved snø på tak må påregnes og det anbefales å måke taket om vinteren. Dårlig lufting og luftlekkasjer kan erfaringsmessig gi kondensskader og isdannelser på den kalde årstida. Skrå, isolerte takflater defineres som risikokonstruksjon på grunn av erfaringsmessig høy skadefrekvens. Utett plast ble registret, dette er et avvik som gir risiko for skade i konstruksjonen. Det er usikkert om fuktmerker skyldes eldre eller nyere vanngjennomtrengning. Merker var tørre på befaringen. Takkonstruksjonen har skjevheter, se punkt om fundamentering. Konstruksjonen er mest
sannsynlig forenklet med tanke på krav til bæreevne. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.

Utvendig > Dører
Det er påvist andre avvik: Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og
dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Dører bærer preg av slitasje. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger og terrasser
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Skjevheter registrert. Manglende håndverksmessig utførelse på deler av arbeid. Forenklet konstruksjon som krever ekstra ettersyn og vedlikehold. Behov for vedlikehold. Konstruksjon fundamentert direkte på terreng vil normalt bevege seg som følge av setninger i grunnen og tele. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.

Innvendig > Overflater
Det er påvist andre avvik: Gulv er feilmontert enkelte steder, endeskjøter er ikke tilstrekkelig forskjøvet. Gjenstående arbeid. Knirk i gulv enkelte steder. Behov for vedlikehold/oppgraderinger. Spor av mus registrert, ukjent omfang. Tilstandsgrad gis pga. nevnte forhold.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.

Innvendig > Pipe og ildsted
Det er påvist andre avvik: Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.

Innvendig > Krypkjeller
Det er påvist andre avvik: Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig.
Krypekjeller er en risikokonstruksjon, det vil si en konstruksjon som erfaringsmessig har høy skadefrekvens. Det er naturlig at konstruksjoner
beveger seg noe etter årstidene med denne type fundamentering. Tilstandsgrad gis pga. nevnte forhold.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.

Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Ved bruk av fuktindikator registrerte jeg ingen
unormale verdier. Kjøkkeninnredning bærer preg av alder. Opplegg for propan tilførsel bør utbedres. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.

Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken
Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.

Tekniske installasjoner > Andre installasjoner
Det er påvist andre avvik: Det er ikke lov med oljefyring som ikke er bioolje lenger. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.

Tomteforhold > Drenering
Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for dreneringen er oppbrukt. Det er nå ingen
symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er påvist andre avvik: Fundamentering er nedgravd og ikke tilgjengelig for
inspeksjon. Det er naturlig at konstruksjoner beveger seg noe etter årstidene med denne type fundamentering. Skjevheter i konstruksjonen som har
sin årsak i fundamenteringen ble registrert. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

Ingen kommentarer i egenerklæringsskjemaet. Se vedlagt egenerklæring i salgsoppgaven.

Boligens areal

Primærrom: 48 kvm, Bruksareal: 48 kvm

1. etasje:
Bruksareal: 48 m².
Primærrom: 48 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Stue/kjøkken og soverom.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger på hytta, men det er avvik fra disse.

Det er observert rom som ikke tilfredsstiller NS3600 sitt krav om dagslysflate. Lavere takhøyde enn 2,20 m er registrert. Tegninger stemmer ikke helt med dagens løsning, se byggetegninger.

Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger på uthus.

Adkomst

Adkomst helt frem til hytta med bil sommer og vinter. Det må påregnes kostnader for brøyting fra parkeringsplassen på Storbrenna og frem til hytta.

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Eierform: Punktfestetomt

Punktfestet tomt som er flat/skrånende og fremstår som naturtomt.
Festeavgift: Pt. kr. 2000,- Bortfester: Toten Almenning Lodd nr. 2. Regulering av festeavgiften skjer i henhold til konsumprisindeksen. Neste regulering er oppgitt til å være i 2032. Det er ikke innløsningsrett på festetomter i bygdealmenninger.
For ytterligere og utfyllende informasjon se vedlagte festekontrakt vedlagt i prospektet som vil bli benyttet i forbindelse med salget av eiendommen

Garasje / Parkering

Parkering ved hytta eller på parkeringsplassen på Storbrenna.

Byggemåte

Fritidsbolig fundamentert på murt grunnmur av gråstein. Yttervegg i trekonstruksjon med stående og liggende utvendig trekledning.
Mønet skråtak i tre med taktekking av metallplater. Utvendige beslag og takrenner/nedløp i metall. Vindski i tre. Kombinert kaldt loft og skråhimling.
Trevinduer med 2-lags isolerglass. Trevinduer med 1+1 lags glass. Ytterdører i tre med 2-lags isolerglass.
Terrasse mot nord fundamentert direkte på grunn. Konstruksjoner og overflater i treverk. Overbygd.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på tilbygg til fritidsbolig datert 07.03.23

Adgang til utleie

Det er ikke kjent med at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele fritidsboligen kan leies ut som en enhet.

Oppvarming

Oppvarming med ved og olje.
Det gjøres oppmerksom på at det ikke er lov å fyre med oljefyring som ikke er bioolje lenger.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 1 247 Kommunale avgifter består kun av eiendomsskatt. Avgift for feiing/tilsyn må kunne påregnes.

Eiendomsskatt

Det er i Østre Toten kommune vedtatt eiendomsskatt for skatteåret 2023. Eiendommens skattegrunnlag er kr. 378 000,- Eiendomsskatt for år 2023 utgjør kr. 1247,- Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig

Formuesverdi

Det foreligger ikke formuesverdi på eiendommen i følge Skatteetaten. Ny eier må påregne at dette vil bli fastsatt.

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen er avsatt til Fritidsbebyggelse - Nåværende, LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv - Nåværende og LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag - Nåværende. Vedtatt 19.06.19.

Hytta er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde der spredt hyttebebyggelse er tillatt. Rammer for utvikling av eiendommen framgår av kommuneplanens arealdel § 5.4

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Ny festekontrakt vil bli tinglyst på eiendommen og få prioritet foran kjøpers pantedokument.

Vei/vann/avløp

Privat veg. Bomveg med betaling pr. passering. Alternativt årskort/sesongkort
Hytta er ikke tilknyttet vann eller avløp. Utedo. Drikkevann må medbringes.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen: Hytta selges møblert.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 47 47 10 04 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Lønsjøvegen 461, 2847, Kolbu, Gnr. 308 bnr. 1 Fnr. 20 i Østre Toten kommune

Oppdragsnummer

60-23-0009

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Partners Eiendomsmegling Lena sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.